Warszawa nie pozwoli lokalnym władzom dowolnie ustalać stawek za parkowanie. Samorządowcy są zawiedzeni, kierowcy się cieszą
Opłaty parkingowe w miastach nie powinny być regulowane odgórnie przez ustawę, lecz przez samorządy – tak jeszcze kilka miesięcy temu tłumaczył rząd, zapowiadając zmiany w przepisach. Jak jednak dowiedział się DGP, opinia w tej sprawie się zmieniła.
– Propozycje miały w założeniu umożliwić jednostkom samorządu terytorialnego bardziej elastyczne zarządzanie ruchem drogowym w centrach miast. Jednak ze względu na potencjalne negatywne skutki finansowe dla mieszkańców zakładamy rezygnację z tych zmian – poinformował Artur Koziołek, rzecznik Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.