Od 1 lipca kwota za wywóz śmieci dla mieszkańców budynków wielorodzinnych ma wynosić 10 złotych od osoby, 19 od dwóch osób, 28 od trzech i 37 od czterech bądź więcej osób. W budynkach jednorodzinnych będzie to 30 złotych od osoby, 45 od dwóch i 60 od trzech lub więcej. Stawki dotyczą odpadów segregowanych - ogłosiła prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Po wielkiej wpadce stolicy, gdy odrzucono wyniki przetargu na odbiór śmieci, od lipca warszawiacy zapłacą za wywóz śmieci mniej niż początkowo mieli, a wszystkie odpady zostaną odebrane. Zapewnienia o tym prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz, która przedstawia dziś radnym autopoprawkę do uchwały śmieciowej.

Niesegregowane będą o około 20 procent droższe. Są one niższe niż pierwotnie miały obowiązywać dla stolicy. Nowe, już wyższe, będą obowiązywały dopiero od nowego roku.

Prezydent Warszawy zapewnia, że po 1 lipca wszystkie śmieci zostaną odebrane.

Do tego czasu Ratusz ponownie będzie chciał, by mieszkańcy wypełnili deklaracje śmieciowe. W akcję informacyjną zaangażują się urzędnicy z Ratusza, w tym sama prezydent, która obiecuje "wyjście zza biurka".

Mają oni osobiście przychodzić do mieszkańców i informować ich o nowych przepisach.