Krajowa Izba Odwoławcza unieważniła rozstrzygnięcie przetargu na wywóz śmieci w Nowym Sączu. Od 1 lipca włoskie konsorcjum miało wywozić odpady w mieście Według KIO zabrakło wpisu do rejestru działalności regulowanej, który mówi o tym co firma posiada i oferuje. Teraz miasto musi raz jeszcze rozpatrzyć ofertę sądeckiego konsorcjum, które przegrało przetarg.

Jerzy Gwiżdż, wiceprezydent Nowego Sącza mówi, że gdyby do końca czerwca nie podpisano umowy z żadnym z konsorcjów startujących w przetargu, po 1 lipca śmieci będą odbierać dotychczasowe firmy, odpowiedzialne za wywóz odpadów.

Ustawa śmieciowa zacznie obowiązywać od 1 lipca. Po tym terminie Inspekcja Ochrony Środowiska ma zacząć sprawdzać czy samorządy zdążyły zorganizować nowy system zarządzanie odpadami. Jeśli nie, będą musieli się liczyć z poważnymi karami finansowymi