Senat przyjął bez poprawek uchwaloną w ubiegłym tygodniu ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiany umożliwiają gminom dużą elastyczność w ustalaniu opłat za wywóz i utylizację śmieci. Wychodząc tym samym naprzeciw oczekiwaniom samorządów - mówi Informacyjnej Agencji Radiowej Beata Jaczewska.

Wiceminister środowiska podkreśla, że nowelizacja uwzględnia wszystkie postulaty samorządowców.

Ponad 60 procent gmin podjęło już uchwały o przyjętej metodzie wyznaczenia tzw. opłaty śmieciowej. Gminy, które podjęły uchwały ustalające stawki opłaty będą mogły zmienić dotychczas przyjęte kryteria, jeżeli będą dla nich korzystniejsze - mówi Jadwiga Rotnicka, sprawozdawca senackiej komisji środowiska i komisji samorządu terytorialnego.

Ustawę musi jeszcze podpisać prezydent. Wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.