Martwe prawo
Na niewiele się zdała zmiana przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, która określiła, że właściciel usuniętego z drogi auta ma trzy miesiące na jego odebranie. Gdy tego nie zrobi, pojazd przejdzie na własność starostwa.