Komisja działająca przy kancelarii premiera rozpatrzyła wnioski o dofinansowanie inwestycji, które mają być kołem zamachowym lokalnych gospodarek spowolnionych przez epidemię. Rozdysponowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały 4 mld zł z puli konkursowej wynoszącej 6 mld zł. W tym roku ogłoszony ma zostać jeszcze jeden konkurs. W ramach dostępnej puli wyodrębniono 250 mln zł dla wsi popegeerowskich.
Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że 10 mln zł zostanie przekazane na nowoczesny blok operacyjny w szpitalu Opocznie, 7 mln zł – na budowę przedszkola w Lesznie, a 4 mln – na przebudowę oczyszczalni ścieków w gminie Niemcza. 15 mln zł trafi na kompleksową rozbudowę pomorskich szpitali, 24 mln zł na rozbiórkę i budowę wiaduktów kolejowych w Koszalinie. Z kolei 3 mln zł otrzyma zespół szkół w Namysłowie, a 10 mln zł zostanie przeznaczone na centrum przesiadkowe w Nysie.