Komisja działająca przy kancelarii premiera rozpatrzyła wnioski o dofinansowanie inwestycji, które mają być kołem zamachowym lokalnych gospodarek spowolnionych przez epidemię. Rozdysponowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały 4 mld zł z puli konkursowej wynoszącej 6 mld zł. W tym roku ogłoszony ma zostać jeszcze jeden konkurs. W ramach dostępnej puli wyodrębniono 250 mln zł dla wsi popegeerowskich.
Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że 10 mln zł zostanie przekazane na nowoczesny blok operacyjny w szpitalu Opocznie, 7 mln zł – na budowę przedszkola w Lesznie, a 4 mln – na przebudowę oczyszczalni ścieków w gminie Niemcza. 15 mln zł trafi na kompleksową rozbudowę pomorskich szpitali, 24 mln zł na rozbiórkę i budowę wiaduktów kolejowych w Koszalinie. Z kolei 3 mln zł otrzyma zespół szkół w Namysłowie, a 10 mln zł zostanie przeznaczone na centrum przesiadkowe w Nysie.
Na wyniki prac komisji samorządy czekały od kilku tygodni. Wnioski złożone do końca września powinny zostać rozpatrzone w ciągu 30 dni. Jednak w międzyczasie rząd zmienił reguły i uzależnił termin rozstrzygnięcia konkursu od zakończenia prac przez komisję, w skład której weszli przedstawiciele premiera i trzech ministerstw.
Opóźnienie niepokoiło samorządowców, którzy byli na etapie składania projektów budżetów na 2021 r.
W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to 12 mld zł. Pierwsze 6 mld zł zostało podzielonych pomiędzy samorządy według algorytmu. Kolejne 6 mld zł jest rozdzielane uznaniowo, na podstawie składanych przez JST wniosków. Na opóźnienie rozstrzygnięcia wpłynęła ich liczba. Suma kwot, na którą opiewały wnioski tylko z dwóch województw: małopolskiego i podkarpackiego, wyczerpywała dostępne środki. Dlatego w kolejnym konkursie samorządy będą mogły złożyć najwyżej trzy wnioski, na co najwyżej trzy inwestycje.
W kolejnym naborze JST będą miały nie 30, ale 14 dni na zgłoszenie od momentu, gdy nabór ruszy.
Pieniądze z RIFL można przeznaczyć na: drogi lokalne, powiatowe i krajowe, mosty, ścieżki rowerowe, modernizację dróg i zwiększanie na nich bezpieczeństwa, modernizację szpitali, placówki żłobkowe i szkolne, likwidację szkód powodziowych, a także „działania lokalne”. Wsparcie może być przeznaczone wyłączne na wydatki majątkowe, nie może zostać wydane na refundacje poniesionych kosztów, ale może – na wkład własny do inwestycji. Minimalny koszt inwestycji, którą można wesprzeć pieniędzmi z funduszu, to 400 tys. zł.
Źródłem finasowania RIFL jest fundusz covidowy.
12 mld zł łączna kwota środków w Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych