Sejm odrzucił poprawkę, która odraczała o pół roku wejście w życie nowych przepisów o zamówieniach publicznych. Prawdopodobnie zostanie ponownie zgłoszona w Senacie
Po prawie 15 latach obowiązywania dotychczasowej, choć wielokrotnie nowelizowanej ustawy w ubiegłym roku parlament uchwalił nowe prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019). Na przygotowanie się do jej stosowania rynek miał sporo czasu, bo ponad rok. Samorządowcy zwracają jednak uwagę, że pandemia pomieszała wszystkim szyki. Nie było tradycyjnych szkoleń, konferencji. Przede wszystkim jednak rząd wciąż nie wydał aktów wykonawczych. Wciąż nie ma i do nowego roku nie będzie platformy e-Zamówienia do organizowania przetargów w internecie. Sama nowa ustawa, choć nie weszła jeszcze w życie, właśnie została znowelizowana w Sejmie. To wszystko, zdaniem samorządów, przemawia za tym, żeby przełożyć z 1 stycznia 2021 r. na 1 lipca 2021 r. datę, od której zaczną obowiązywać nowe regulacje. Opozycja podziela te argumenty, dlatego zgłosiła taką właśnie poprawkę. W piątek wieczorem podczas trzeciego czytania wspomnianej nowelizacji została ona jednak odrzucona przez większość sejmową. Za jej przyjęciem głosowało 220 posłów, przeciwko było 234.

Poprawka opozycji