Jedynym kryterium nadzoru sprawowanego przez RIO jest zgodność z prawem. Dlatego nie ma mowy o pobłażliwym traktowaniu gmin w związku z sytuacją spowodowaną pandemią - mówi Mirosław Legutko przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
Jak regionalne izby obrachunkowe będą podchodzić do uchwalanych budżetów JST na 2021 r. w związku z obecną sytuacją związaną z COVID-19? Czy możliwe są jakieś odstępstwa od dotychczasowych wymogów budżetowych? Mówiąc kolokwialnie, czy RIO będą na coś przymykać oko w związku z sytuacją, jaką spowodowała pandemia?
Jedynym kryterium nadzoru sprawowanego przez izby jest zgodność z prawem. Dlatego nie ma mowy o jakichś odstępstwach czy przymykaniu oka. W sytuacji, w której samorządy będą miały problem ze spełnieniem wymogów ustawowych, a mówimy tu przede wszystkim o limitach zadłużenia, ustawa o finansach publicznych daje kilka możliwość działania. Jednym z nich jest zastępcze uchwalenie budżetu przez kolegium izby lub wezwanie samorządu do uchwalenia programu naprawczego.