Do końca września samorządy mogą wnioskować o pieniądze z realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu służącego tworzeniu centrów opiekuńczo-mieszkalnych. Nie oznacza to jednak jego końca, bo ma on ruszyć ponownie, ale w zmienionej formule.
Program dotyczący centrów jest jednym z czterech, które są finansowane z pieniędzy Funduszu Solidarnościowego (pozostałe to: „Opieka wytchnieniowa”, „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”). W jego ramach gminy i powiaty mogą ubiegać się o dotację na uruchomienie placówki, która będzie oferować dzienne lub całodobowe usługi dla dorosłych osób z orzeczeniem o umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Centra mają też im zapewniać możliwość samodzielnego funkcjonowania. Zasady programu przewidują, że samorząd może otrzymać pieniądze na budowę, zakup lub remont lokalu na potrzeby utworzenia centrum oraz na jego wyposażenie, m.in. w sprzęt rehabilitacyjny. Drugim jego elementem jest dotacja na pokrycie bieżących kosztów utrzymania uruchomionej już placówki, w tym na wynagrodzenia dla kadry, koszty transportu osób niepełnosprawnych.
Program ruszył pod koniec maja 2019 r., a samorządy mogą składać wnioski do wojewodów w trybie ciągłym. Do tej pory MRPiPS pozytywnie oceniło i przyznało pieniądze dla 14 gmin oraz powiatów, a pierwsze centrum opiekuńczo-mieszkalne zaczęło działalność w sierpniu br. w Jaszczowie (woj. lubelskie). Teraz resort zdecydował się na zakończenie naboru wniosków, a ostatnim dniem na jego złożenie będzie 30 września. Przy czym, jak zapewnia ministerstwo, nie będzie to koniec programu, bo kolejna jego edycja ma być ogłoszona jeszcze w tym roku. Co istotne, mają nastąpić zmiany w zasadach jego realizacji. Na razie nie wiadomo jeszcze, na czym mają polegać. Można natomiast się spodziewać, że będą one związane z rozszerzeniem adresatów programu o organizacje pozarządowe. Na takie rozwiązanie MRPiPS zdecydował się już w przypadku programów zapewniających opiekę wytchnieniową oraz pomoc asystentów osobistych. One też początkowo były skierowane tylko do samorządów, ale z uwagi na to, że nie cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, jak zakładano, i wsparcie przewidziane w tych programach trafiało tylko do części osób niepełnosprawnych, które chciały z niego skorzystać, ministerstwo postanowiło umożliwić wnioskowanie o pieniądze instytucjom trzeciego sektora. Podobnie może być więc również z centrami opiekuńczo-mieszkalnymi.