Rozwiązaniom tym trudno odmówić spełnienie kryterium gospodarności i celowości. Regionalna izba obrachunkowa nie będzie jednak tego kontrolować; skupi się na kryterium legalności. W tym zakresie projekt uchwały wydaje się być zgodny z prawem.

Na wstępie należy podkreślić, że odnoszenie się do kryterium gospodarowania środkami publicznymi nie może samoistnie legalizować działań jednostek samorządu terytorialnego. Fundamentalne znaczenie ma bowiem kryterium zgodności ich działania z prawem (czego wyrazem jest przede wszystkim art. 7 Konstytucji RP).