Dzięki zmianom zwiększymy płynności finansową samorządów. Zaproponowane rozwiązania uelastycznią prowadzoną przez samorządy politykę finansową i złagodzą reguły dotyczące zadłużenia - poinformowało Ministerstwo Finansów.
ShutterStock

Rada Ministrów przyjęła w środę projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

"Wprowadza on kolejne ułatwienia w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego (JST)" - podał resort w komunikacie. "Dzięki zmianom zwiększymy płynności finansową samorządów. Zaproponowane rozwiązania uelastycznią prowadzoną przez JST politykę finansową i złagodzą reguły dotyczące zadłużenia" - dodano.

"W ramach Tarczy Antykryzysowej wprowadziliśmy już wiele narzędzi pomocowych dla firm, podatników indywidualnych, a także dla JST. Nie poprzestajemy na tym. Wiemy, że wsparcie dla JST wymaga m.in. wprowadzenia rozwiązań systemowych, które ułatwią prowadzenie ich polityki finansowej" - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński.

"Takie są nasze najnowsze propozycje mające na celu poprawę płynności samorządów. Chcemy, aby ta pomoc była jak najszersza" – dodał.

W ramach nowych rozwiązania MF zaproponowało zwiększenie płynności finansowej samorządów w okresie epidemii poprzez wprowadzenie możliwości wcześniejszego przekazywania samorządom w 2020 r. subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz możliwość przesunięcia na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez jednostki o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych.

"Raty wpłat przypadające w czerwcu i lipcu 2020 r. samorządy będą mogły zapłacić w następnych miesiącach 2020" - napisano w komunikacie.

Resort finansów umieścił w projekcie również uelastycznienie w 2020 r. wymogu równoważenia strony bieżącej budżetu JST dodatkowo o wartość planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, a także złagodzenie w 2020 r. reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych jednostki samorządu terytorialnego wynikającego z wystąpienia epidemii COVID-19.

MF zaproponował także zwiększenie możliwości JST do spłaty zadłużenia, ustalając na 2021 r. i lata kolejne relację ograniczającą wysokość spłaty długu, "jednostka będzie w budżecie pomniejszać wydatki bieżące o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19".

"Zaproponowano rozwiązanie, w świetle którego skutki finansowe ulg udzielanych przez JST w spłacie zobowiązań w postaci rozłożenia i odroczenia zapłaty podatków i zaległości podatkowych nie będą uwzględniane w ustaleniu potencjału dochodowego JST" - poinformował resort. "Propozycja wychodzi naprzeciw postulatom samorządów i jest szczególnie aktualna w obecnej sytuacji stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego ulg w zapłacie podatków" - dodano.

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw został przyjęty przez rząd. W prace nad dokumentem zaangażowanych było wiele instytucji publicznych, w tym Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Finansów. Wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczy m.in. uelastycznienia ram fiskalnych nakładanych na samorządy.