statystyki

Regulaminy czystości i porządku w gminach: Z opracowaniem nie warto czekać do września

autor: Leszek Jaworski04.03.2020, 06:01; Aktualizacja: 04.03.2020, 14:20
Przeanalizowaliśmy najnowsze judykaty, by wskazać miejscowym legislatorom, jakich błędów unikać. Zapytaliśmy też eksperta o newralgiczne kwestie przy sporządzaniu dokumentu.

Przeanalizowaliśmy najnowsze judykaty, by wskazać miejscowym legislatorom, jakich błędów unikać. Zapytaliśmy też eksperta o newralgiczne kwestie przy sporządzaniu dokumentu.źródło: ShutterStock

Rady gmin rozpoczęły proces dostosowania regulaminów o utrzymaniu czystości i porządku do nowych regulacji. Mają na to czas do 6 września 2020 r. Tego dnia upływa termin dostosowania prawa miejscowego do przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579; dalej: nowelizacja). Przy czym jest to termin wejścia w życie gminnej regulacji, a nie jej przyjęcia. Tymczasem, jak mówi dr inż. Jacek Pietrzyk, ekspert ze spółki Atmoterm SA, zajmujący się m.in. sporządzaniem takich dokumentów, na przygotowanie dobrego, mającego m.in. zoptymalizować koszty gospodarki odpadami regulaminu, potrzeba co najmniej trzech miesięcy. [wywiad s. D6] Nie wszystkie rady biorą to pod uwagę i nie wszystkie radzą sobie z natłokiem przepisów, niekiedy wewnętrznie niespójnych. Świadczą o tym liczne orzeczenia sądów i rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów. Ponadto brak regulaminów powoduje, że regionalne izby obrachunkowe uchylają uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za śmieci, nie mają bowiem podstawy do ustalenia, czy wysokość została przyjęta prawidłowo.

Przeanalizowaliśmy najnowsze judykaty, by wskazać miejscowym legislatorom, jakich błędów unikać. Zapytaliśmy też eksperta o newralgiczne kwestie przy sporządzaniu dokumentu.

Wymogi formalne

Jednym z podstawowych instrumentów umożliwiających gminie wypełnienie jej obowiązków organizatorskich w zakresie czystości i porządku na jej terenie jest regulamin. Artykuł 4 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 150; dalej: u.c.p.g.) mówi wprost, że regulamin jest aktem prawa miejscowego, a rada gminy wydaje uchwałę po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Obowiązkiem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest zatem przekazanie mu projektu regulaminu i odczekanie 14 dni na opinię. Jeżeli inspektor jej nie przedstawi, to zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 505; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1815) należy przyjąć, że projekt regulaminu został przez niego zaakceptowany. Natomiast gdy opinia inspektora wpłynie, to rada gminy jest zobowiązana się z nią zapoznać. Opinia jednak nie jest wiążąca. Oznacza to, że rada nie musi się do niej zastosować.

>>>>>Więcej o zmianach w przepisach 2019/2020>>>>>

Określona treść

Kwestie, które określa regulamin, są wskazane w art. 4. ust 2 i 2a u.c.p.g., a gmina nie może tych przepisów dowolnie rozszerzać, mają one bowiem charakter wyczerpujący. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Admninistracyjnego z 4 września 2019 r. (sygn. akt II OSK 1190/18). Sąd stwierdził, że uchwała rady gminy nie może regulować jeszcze raz tego, co jest już zawarte w obowiązującej ustawie. Tego rodzaju powtórzenie jest zbędne i dezinformujące. Trzeba się bowiem liczyć z tym, że powtórzony przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, w której go powtórzono, co może prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji prawodawcy. Według NSA powyższe stwierdzenia nie oznaczają jednak, że zawsze i każde powtórzenie przepisów ustawowych w akcie prawa miejscowego będzie automatycznie uznane za naruszenie prawa skutkujące nakazem stwierdzenia jego nieważności.

Co więc powinno być w regulaminie? W pierwszej kolejności należy w nim doprecyzować wymagania dotyczące selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym także zbiórki prowadzonej przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), oraz obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenie posesji i przylegających do nich chodników, a także zasady mycia i napraw pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi. [ramka]

Doprecyzowanie wymogów

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące następujących wymagań:


Pozostało 88% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane