- Województwo Małopolskie ma środki na ograniczonym poziomie. Dla nas ważne jest, żeby wydatkować je w terminie, abyśmy nie musieli oddawać do Komisji Europejskiej żadnego euro, czy złotówki. To też właśnie samorząd województwa czyni – mówi Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

- Jeżeli chodzi o wydatkowanie środków europejskich w województwie małopolskim, to gdy porównamy sobie rok 2018 z 2019 to jest dobrze, ponieważ ono przyśpieszyło. Mamy w województwie sprawnych beneficjentów, samorządy gmin, jak również przedsiębiorców, którzy korzystają z tych środków. Potrafią oni pisać dobre wnioski i co najważniejsze: później je rozliczyć. To jest istotna rzecz. Nie chodzi bowiem tylko o to żeby wniosek otrzymał jak największe dofinansowanie, jak największą ilość punktów. To oczywiście jest pierwszy sukces. Kolejny to jest podpisanie umowy chociażby z wykonawcą. Ostatni etap, to jest właśnie rozliczenie środków. Żeby nie została nałożona korekta i zostały zostały wydatkowane na takim poziomie, jakie samorząd czy beneficjent otrzymał – wskazuje Łukasz Smółka.

Dodaje, że gdy chodzi o fundusz europejski to te środki są widoczne wszędzie: począwszy od polityki senioralnej, kwestii przedszkoli, żłobków, ochrony środowiska, rozbudowy infrastruktury kolejowej czy drogowej. Wszędzie gdzie jesteśmy widzimy wydatkowane środki europejskie.

Więcej w materiale wideo: