Wielu uważa, że samorządy, które podjęły deklaracje przeciw LGBT, zrobiły to niepotrzebnie lub niezgodnie z uprawnieniami. A inni uważają je wręcz za część porządku prawnego na danym terenie. A to oznacza, że mogą zostać zaskarżone.
Pierwsze samorządy zaczęły podejmować uchwały przeciw ideologii LGBT pod koniec marca, w swoistym proteście przeciwko deklaracji władz Warszawy zakładającej realizację postulatów tej grupy i po proteście Episkopatu Polski wobec niej. Druga fala uchwał to koniec czerwca, początek lipca. W sumie przyjęło je ponad 30 gmin, powiatów i sejmików województw, głównie na ścianie wschodniej Polski. Ale mimo iż niektóre organizacje czy osoby publiczne sygnalizowały, że takie akty mogą być dyskryminujące, żaden z wojewodów nie zdecydował się na ich uchylenie czy zaskarżenie do sądu administracyjnego.