Elastycznie dobrane raty (miesięczne lub kwartalne) oraz nawet do 10 lat na spłatę zadłużenia czynszowego – to nowe narzędzia umarzania długów, które mają pomóc mieszkańcom Warszawy.
Władze stolicy wyszły z inicjatywą nowego programu na lata 2019–2030, do którego mogą przystąpić warszawiacy posiadający dług w opłatach za mieszkania komunalne i socjalne.
Wniosek (w urzędach dzielnic lub zakładach gospodarowania nieruchomościami) będą mogły składać osoby, które na dzień 31 grudnia 2018 r. miały zadłużenie w opłatach za mieszkanie (czynsz i media) i w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały złożą wniosek o umorzenie zadłużenia.
Wariantów programu jest kilka. W pierwszym, jeżeli najemca spłaci 40 proc. zadłużenia w ciągu 3 miesięcy od podpisania porozumienia, nastąpi umorzenie 60 proc. długu po 4 latach wnoszenia terminowych opłat za czynsz. Natomiast przy spłacie 60 proc. zadłużenia w ratach (do 5 lat przy długach do 10 tys. zł i w ciągu nawet 10 lat przy ponad 10 tys. zł zadłużenia) zostanie umorzone 40 proc. długu. Trzeci wariant programu skierowano do warszawiaków, którzy w mieszkaniach komunalnych mają jeszcze ogrzewanie elektryczne. Ci mogą mieć anulowane 60 proc. długu przy spłacie 40 proc. zadłużenia (do 5 lat przy zadłużeniu do 10 tys. zł i w ciągu 10 lat przy wyższej kwocie).
Kolejnym nowym rozwiązaniem jest podział długu na osoby zajmujące jeden lokal. Chodzi przede wszystkim o pomoc osobom w bardzo trudnej sytuacji życiowej, żeby nie dziedziczyły długów czynszowych (po rodzicach, partnerach). W takich przypadkach mieszkaniec spłaca tylko swoją część zadłużenia, w 60 proc., a ze spłaty pozostałej części, po spełnieniu odpowiednich warunków, będzie zwolniony.