Elastycznie dobrane raty (miesięczne lub kwartalne) oraz nawet do 10 lat na spłatę zadłużenia czynszowego – to nowe narzędzia umarzania długów, które mają pomóc mieszkańcom Warszawy.
Władze stolicy wyszły z inicjatywą nowego programu na lata 2019–2030, do którego mogą przystąpić warszawiacy posiadający dług w opłatach za mieszkania komunalne i socjalne.
Wniosek (w urzędach dzielnic lub zakładach gospodarowania nieruchomościami) będą mogły składać osoby, które na dzień 31 grudnia 2018 r. miały zadłużenie w opłatach za mieszkanie (czynsz i media) i w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały złożą wniosek o umorzenie zadłużenia.