320 samorządów otrzyma dotacje na częściowe pokrycie kosztów pomocy w codziennym życiu osobom niepełnosprawnym w ich miejscu zamieszkania.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosiło właśnie wyniki pierwszego programu, który jest realizowany w tym roku dzięki pieniądzom trafiającym na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON). Gminy mogły się starać o środki na świadczenie usług opiekuńczych dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobom dorosłym z znacznym stopniem dysfunkcji zdrowotnej, które nie skończyły 75 lat. Zgodnie z zasadami programu dotacja może wynosić do 50 proc. kosztów usług, przy czym nie była określona ani minimalna, ani maksymalna stawka za godzinę. Okazuje się, że swoje wnioski złożyło 320 gmin na łączną kwotę ponad 31,4 mln zł.
Na ostateczne rozstrzygnięcie czeka natomiast jeszcze drugi z uruchomionych do tej pory programów SFWON, czyli opieka wytchnieniowa. Jest on skierowany bezpośrednio do opiekunów niepełnosprawnych dzieci i osób z orzeczeniem o znacznym stopniu dysfunkcji zdrowotnej, którzy potrzebują wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w zajmowaniu się członkiem rodziny. W ramach tego programu gminy oraz powiaty mogły ubiegać się o dotacje na zapewnienie ich podopiecznym opieki w wymiarze kilku godzin dziennie lub całodobowo (przez 14 dni w roku). I chociaż ministerstwo nie podało, ile samorządów otrzyma pieniądze na opiekę wytchnieniową, to Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, podczas ostatniego posiedzenia sejmowej podkomisji ds. osób niepełnosprawnych mówił, że wnioski złożyło 330 jednostek – na kwotę 23,7 mln zł.
To oznacza, że na oba programy nie zostanie wykorzystana pełna pula środków. Resort rodziny zarezerwował bowiem na usługi opiekuńcze 60 mln zł, a na opiekę wytchnieniową 110 mln zł. Na razie nie wiadomo, czy będzie ogłaszany dodatkowy nabór wniosków, czy może pieniądze będą przesunięte na inne programy. Plan finansowy SFWON na 2019 r. zakłada wdrożenie w sumie dziesięciu. Jeszcze w tym miesiącu ma być ogłoszony następny, dotyczący tworzenia centrów opiekuńczo-mieszkalnych dla dorosłych ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi. A na uruchomienie czekają kolejne programy zakładające m.in. wprowadzenie asystenta osobistego dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie parków narodowych do ich potrzeb oraz specjalne świadczenie medyczne z zakresu rehabilitacji, nad którym pracuje NFZ.
Reklama