Gorący temat w samorządach na dziś? Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, nie ma wątpliwości. Edukacja. - Mierzymy się z drugim elementem zmian wprowadzonych tak niefortunnie w szkołach. Problemem są nie tylko koszty czy organizacja, ale proces naboru i świadomość, że dla wielu uczniów zabraknie miejsc w wymarzonych szkołach - mówi Wojciech Szczurek w rozmowie z Markiem Tejchmanem, z-cą redaktora naczelnego DGP.

- Kumulują się dwa roczniki i choć samorządy zwiększają liczbę klas, liczbę dzieci w klasach, to i tak wiemy, że się nie uda sprawić, by wszyscy trafili do wybranych szkół. To stres dla młodzieży, nauczycieli i dyrektorów. No i teraz musimy, jako samorząd, stanąć na głowie, by przejść przez ten etap - mówi prezydent Gdyni.

W rozmowie z Markiem Tejchmanem, Wojciech Szczurek mówi też o nowej perspektywie unijnej, która będzie stawiać przed samorządami inne priorytety niż obecnie. Może być też niższa z powodów obiektywnych - widmo brexitu i niższe wpływy finansowe.

Prezydent Gdyni podkreśla: - Teraz szczególnie ważne jest uspójnienie celów i założeń państwa i samorządu. Trzeba nie tylko umieć wydawać środki unijne, ale określać jasne priorytety. Wojciech Szczurek podaje przykład Gdyni, gdzie takie wspólne działanie mogłoby przynieść efekty – dostęp do Portu Morskiego w Gdyni. – De facto początek A1. Państwo musi się tu określić, bo sam samorząd i port nie sfinansują tego przedsięwzięcia, ale wspólnie możemy robić montaże. To przyniosłoby efekty.

O tym jak montaże budować, jak wykorzystać doświadczenie zintegrowanych inwestycji terytorialnych, dlaczego słowem kluczem będzie w następnej perspektywie partnerstwo - więcej w rozmowie wideo.