Zmiana wiąże się z brexitem. Jeśli jednak do 26 maja do niego, co bardzo prawdopodobne, nie dojdzie, to Polska to dodatkowe miejsce w PE straci. Zasady organizacji majowej elekcji uregulowane zostały w art. 328–368 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684; dalej: k.w.). Eurowybory będą się różniły od poprzednich z 2014 r. nie tylko liczbą posłów. Ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130) wprowadzono bowiem bardzo liczne zmiany w kodeksie wyborczym.

Wspomniana nowelizacja ordynacji wyborczej ograniczyła zadania samorządu związane z elekcją. Wiele obowiązków gminy, m.in. te związane z wysyłaniem pakietów wyborczych dla głosujących korespondencyjnie, przejęli urzędnicy wyborczy. Oni też organizują i prowadzą szkolenia dla członków obwodowych komisji wyborczych. Nowe przepisy nie zwolniły jednak władz lokalnych całkowicie z zadań zwiazanych z wyborami. Nadal do ich obowiązków należy m.in.: prowadzenie stałego rejestru wyborców (art. 18 par. 11 k.w.); sporządzanie spisów wyborców (art. 26 par. 10 k.w.); przekazywanie wyborcom niepełnosprawnym informacji o wyborach (art. 37a k.w.); zapewnienie lokali dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (art. 156 par. 2 pkt 1 i art. 186 par. 1 k.w.); zapewnienie wyposażenia lokali wyborczych (art. 39a, art. 41a par. 1, art. 52 par. 5a i art. 156 par. 1 k.w.); wykonywanie czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa (art. 56 i art. 58 par. 1 k.w.); zapewnianie odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych (art. 114 k.w.) czy zagwarantowanie urzędnikom wyborczym obsługi oraz warunków pracy umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań.

Jednak na zmianach ze stycznia 2018 r. się nie skończyło. Z części pomysłów wprowadzonych w tej nowelizacji ustawodawca się wycofał tuż przed wyborami samorządowymi (np. z transmisji głosowania). Inne wprowadził obowiązującą od 13 lutego 2019 r. nowelizacją k.w. z 31 stycznia 2019 r. (Dz.U. poz. 273; dalej: nowelizacja z 31 stycznia 2019 r.). Najważniejszą nowością jest powrót do jednej obwodowej komisji wyborczej, która zarówno wydaje karty, jak i liczy głosy. Tak więc w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz jesiennych do Sejmu i Senatu będzie działała tylko jedna komisja.

TO TYLKO FRAGMENT ARTYKUŁU. CAŁOŚĆ ZNAJDZIESZ NA EDGP>>>