Porady praktyczne. Sprawdź, co zrobić, by nie mieć problemów ze swoją www.

Darmowa wiedza i narzędzia

W ubiegłych latach gotowe wzorce stron www dla samorządów wraz z systemem zarządzania treścią oraz Biuletynem Informacji Publicznej były finansowane z funduszy rządowych co najmniej dwa razy. Szablon strony www można bezpłatnie pobrać np. ze stron pad.widzialni.org czy fdc.org.pl. Twórcom stron www i osobom odpowiedzialnym za nie pomocne będą też narzędzia, z których bezpłatnie skorzystamy w internecie.
Na wstępnym etapie do podstawowej analizy dostępność stron www można wykorzystać walidatory online: W3C Markup Validation Service ‒ validator.w3.org, WAVE (web accessibility evaluation tool) ‒ wave.webaim.org, Colour Contrast Analyser ‒ www.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser.
Wprawdzie sprawdzenie za ich pomocą poprawności kodu, np. HTML, czy kontrastu treści do tła nie pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy strona internetowa jest dostępna, jednak wynik analizy z automatycznych narzędzi informuje o podstawowych błędach, po usunięciu których strona będzie przyjaźniejsza m.in. dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostosowanie czy budowa nowej www

Trudno oszacować koszty przebudowy już działającego serwisu. Cena dostosowania strony zbudowanej wiele lat temu z użyciem przestarzałych technologii może być znaczna, a nakłady pracy niewspółmierne do efektów. W takiej sytuacji warto rozważyć budowę nowej strony. Tu dobra wiadomość. Strony dostępne nie są droższe od niedostępnych.

Dokumentacja

W pierwszej kolejności przygotować należy zamówienie na stronę dostosowaną do potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. To znacznie szersza grupa niż tylko osoby z niepełnosprawnościami. Obejmuje również np. ludzi starszych, korzystających z urządzeń mobilnych, przestarzałego oprogramowania czy limitowanego internetu. Następnie trzeba określić, z jakimi standardami i wytycznymi strona musi być zgodna. Obecnie są to kryteria WCAG 2.0 AA zawarte w załączniku nr 4 do rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności. Niebawem, gdy wejdzie w życie ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ‒ będą to pkt 9‒11 normy EN 301 549 V2.1.2 umieszone w załączniku do ustawy, nawiązujące do kryteriów WCAG 2.1 AA. To absolutne minimum.

Wybór wykonawcy

Wzorcowy projekt budowy nowej strony www czy przebudowy starej powinien przewidywać budżet na: przygotowanie dokumentacji, wykonanie serwisu, audyt strony www i przeprowadzenie szkoleń dla redakcji. W umowie powinno się znaleźć oświadczenie wykonawcy o posiadaniu wiedzy i doświadczenia w zakresie standardów i wytycznych dostępności serwisów internetowych określonych prawem oraz zobowiązanie, że wszystkie zgłoszone przez zamawiającego poprawki serwisu wynikające z jego niedostępności i niezgodności z prawem zostaną usunięte przez wykonawcę bezzwłocznie (np. w terminie 14 dni od daty wskazania błędów) i na jego koszt.

Test na dostępność

Co roku organizowany jest też konkurs, w którym nagradzane są najbardziej dostępne strony internetowe, także JST. Zgłoszenia do tegorocznej edycji przyjmowane są do końca marca za pośrednictwem strony www.konkurs.widzialni.org.
10 tys. zł taką karę może zapłacić JST za nieuzasadnione i uporczywe uchylanie się od zapewnienia dostępności stron www