Gminom został miesiąc na przekazanie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP) uchwał określających wykazy kąpielisk wraz z wnioskami organizatorów o utworzenie takich miejsc rekreacji – przypomina Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Nowy obowiązek wynika ze znowelizowanego prawa wodnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268). Zgodnie z art. 37 ust. 12 tej ustawy gminy muszą przekazać projekty uchwał celem ich zaopiniowania m.in. przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego do 28 lutego każdego roku. W przypadku kąpieliska położonego na terenie parku narodowego opinię wydaje jego dyrektor, jeżeli zaś znajduje się ono na śródlądowej drodze wodnej – konieczne jest stanowisko dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej.
Chociaż do rozpoczęcia sezonu zostało jeszcze kilka miesięcy, to już teraz wiadomo, że nie wszystkie plaże i tereny przy jeziorach spełnią najbardziej restrykcyjne wymogi postawione w przepisach. Już w zeszłym roku wiele samorządów decydowało się bowiem nie prowadzić kąpielisk, a organizować jedynie tzw. miejsca okazjonalne wykorzystywane do kąpieli, co reguluje art. 39 ustawy. Pozwala on radzie gminy utworzyć takie miejsce, jeżeli zorganizowanie pełnoprawnego kąpieliska nie jest uzasadnione. Co ważne, warunkiem jest, by funkcjonowało ono przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku.