Samorządy alarmują. Projekt ustawy o dostępności nie określa, ile ma kosztować dostosowanie się do jej przepisów. Nie wiadomo też, jakie nałoży wymogi.
Sprawienie, że przestrzeń publiczna będzie pozbawiona barier dla osób niepełnosprawnych, to podstawowy cel przygotowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju projektu ustawy o dostępności. Co istotne, głównym wykonawcą zawartych w nim wymogów będą samorządy. Te zaś deklarują poparcie dla samej inicjatywy, ale podkreślają, że w obecnym kształcie projekt jest nie do przyjęcia.
Związek Powiatów Polskich (ZPP) nazywa go wprost kosztowną wydmuszką i wylicza zastrzeżenia do zawartych w nim przepisów. Negatywne stanowisko zajął też Związek Miast Polskich (ZMP).