Wszystkie miasta posiadały już ten status w przeszłości. Decyzję w tej sprawie podjął rząd. Tym samym od wczoraj w Polsce funkcjonuje 940 miast. 1 stycznia 2019 r. status ten otrzymały:
  • Koszyce – w powiecie proszowickim (woj. małopolskie);
  • Lubowidz – w powiecie żuromińskim (woj. mazowieckie);
  • Nowa Słupia – w powiecie kieleckim (woj. świętokrzyskie);
  • Pierzchnica – w powiecie kieleckim (woj. świętokrzyskie);
  • Szydłów – w powiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie);
  • Wielbark – w powiecie szczycieńskim (woj. warmińsko-mazurskie);
  • Nowy Korczyn – w powiecie buskim (woj. świętokrzyskie);
  • Oleśnica – w powiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie);
  • Opatowiec – w powiecie kazimierskim (woj. świętokrzyskie);
  • Pacanów – w powiecie buskim (woj. świętokrzyskie).
Początkowo negatywnie rozpatrzono wniosek miejscowości Lubowidz. W jej sprawie skuteczne interweniował jednak Związek Miast Polskich.
Nadanie statusu miasta jest poprzedzane konsultacjami społecznymi z mieszkańcami, a następnie opiniowane przez radę gminy.
Resort spraw wewnętrznych i administracji tłumaczy, że zmiana statusu miejscowości to nie tylko kwestia wizerunku, ale często wymierne korzyści. Chodzi m.in. o możliwość ubiegania się o fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich czy zyskanie na atrakcyjności inwestycyjnej.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 r. w Polsce było 930 miast – 302 w gminach miejskich oraz 628 miast położonych w gminach miejsko-wiejskich.