Wyższe kryterium dochodowe oraz zawierająca więcej produktów paczka − to najważniejsze zmiany w kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 (POPŻ). Jej realizacja zaczęła się w tym miesiącu i potrwa do czerwca 2019 r.
Program, który jest finansowany z budżetu państwa oraz pieniędzy unijnych pochodzących z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), jest skierowany do rodzin najuboższych. Co do zasady do bezpłatnego uzyskiwania paczek żywnościowych uprawnione są osoby o dochodzie nieprzekraczającym 200 proc. progu obowiązującego w pomocy społecznej. W związku z tym, że od 1 października nastąpiła jego podwyżka, automatycznie przekłada się to na wyższe kryterium w POPŻ. I tak w rozpoczętej właśnie edycji programu wynosi ono 1402 zł dla osoby samotnej, a w przypadku rodzin jest to 1056 zł w przeliczeniu na jednego jej członka. Wcześniej było to 1268 zł oraz 1028 zł.
– Nowością jest też większa, bogatsza paczka żywnościowa – mówiła Elżbieta Bojanowska, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, podczas konferencji dotyczącej POPŻ.
Składa się na nią 21 produktów (wcześnie było ich 19), w tym m.in. makarony, ryże, sery, mleko, przetwory z warzyw i owoców, konserwy mięsne, olej oraz cukier. Wartość paczki na jedną osobę wynosi ok. 263 zł. Jak szacuje resort rodziny, skorzysta z nich prawie 1,4 mln potrzebujących. Dodatkowo będą oni mogli też zjeść posiłki przygotowane w jadłodajniach Caritasu Polska. Łącznie na zakup żywności w tej edycji programu przeznaczonych będzie 354,5 mln zł.
Co ważne, sukcesywnie zwiększa się liczba gmin, które uczestniczą w POPŻ. Teraz jest ich 92 proc. Aby otrzymać paczkę, należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej i złożyć oświadczenie o wysokości dochodu (nie jest potrzebne, jeśli jego pracownicy mają informacje o sytuacji materialnej rodziny). Na tej podstawie wydawane jest skierowanie, w którym wskazana jest nazwa organizacji pozarządowej, która zajmuje się rozprowadzaniem żywności. Należą do nich: Caritas Polska, Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Czerwony Krzyż i Polski Komitet Pomocy Społecznej.