Trwają prace nad projektem ustawy zakładającej tworzenie przez samorządy centrów usług społecznych – poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP. Z takich usług mogliby korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy.

Zgodnie z projektem centra usług społecznych utworzą zainteresowane gminy. Poszczególne samorządy będą mogły "elastycznie konstruować ofertę usług społecznych na podstawie rozpoznanych potrzeb społeczności lokalnej".

"Założeniem jest to, by z usług mogli korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy. W centrach będą prowadzone także działania skierowane do społeczności lokalnej, ukierunkowane na integrację mieszkańców i budowanie więzi społecznych" – czytamy w komunikacie.

W pracach nad projektem Kancelaria Prezydenta RP współpracuje z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W komunikacie zaznaczono, że proponowane rozwiązania mają być częścią "szerszej koncepcji rozwoju systemu polityki społecznej oraz integracji usług z różnych obszarów na poziomie lokalnym".

W komunikacie poinformowano, że na przełomie sierpnia i września wyjściowa wersja projektu ustawy trafiła do konsultacji społecznych. Odbyły się także spotkania konsultacyjne m.in. z ekspertami zajmującymi się problematyką polityki społecznej oraz z przedstawicielami samorządów terytorialnych i korporacji samorządowych, a także z Radą Pomocy Społecznej. Konsultacje prowadzono także z pracownikami socjalnymi i organizatorami społeczności lokalnych. Zaplanowano jeszcze konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych świadczących usługi społeczne, a także z przedstawicielami środowisk osób z niepełnosprawnością.

"Ten etap konsultacji zakończy spotkanie z Radą Dialogu Społecznego. Zgłoszone podczas konsultacji uwagi i postulaty zostaną szczegółowo przeanalizowane przez Kancelarię Prezydenta RP, a wnioski zostaną wykorzystane przy tworzeniu ostatecznego kształtu rozwiązań legislacyjnych i uzasadnienia projektu ustawy" – napisano w komunikacie.