Program Mosty dla Regionów ma zagwarantowane finansowanie z budżetu państwa, a nie z funduszy unijnych - powiedział PAP wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak. Na razie przeznaczono na to 2,3 mld zł.

Jak zaznaczył wiceminister, Program Mosty dla Regionów ma pomóc samorządom w pozyskaniu dodatkowych środków na realizację wysokobudżetowych projektów. Dodał, że w pierwszej kolejności pieniądze będą wypłacane na przygotowanie niezbędnej dokumentacji, która z zależności od wielkości inwestycji, może kosztować nawet kilka milionów złotych.

"Jesteśmy w stanie sfinansować nawet 80 proc. wydatków, które samorządy poniosą na przygotowanie dokumentacji" - powiedział wiceminister Hamryszczak. Zaznaczył, że szczegóły dotyczące drugiego etapu będą uzależnione od liczby zgłoszonych projektów oraz ich jakości.

Zapytany o to, co będzie decydowało o tym, czy samorząd dostanie dofinansowanie i w jakiej wysokości, powiedział, że jednym z kryteriów będzie zapewnienie połączeń komunikacyjnych pomiędzy gminami czy miejscowościami, przede wszystkim po to, by "zwiększyć potencjał społeczno-gospodarczy miejscowości, ale też ułatwić życie mieszkańcom, zapewnić im np. dostępność do rynków pracy".

Zaznaczył również, że przedstawiona przez rząd lista 21 rekomendowanych mostów nie jest obligatoryjna. "Została ona przygotowana na podstawie analiz przeprowadzonych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z ekspertami, natomiast ich ewentualne powstanie będzie zależało od decyzji poszczególnych samorządów" - powiedział.

Dodał też, że 2,3 mld zł, które przewidziano na realizację projektu, ma być wyasygnowane z budżetu państwa, a nie ze środków europejskich. To, ile faktycznie będzie kosztował program i jakie jeszcze środki zostaną na niego uruchomione, zależy od zainteresowania samorządów. "Tak naprawdę, dopiero w przyszłym roku będziemy precyzyjnie wiedzieć, o jakich projektach i o jakich kwotach możemy rozmawiać" - wyjaśnił.

Przypomniał, że czas na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia inwestycji samorządy mają do końca grudnia 2022 roku, natomiast termin składania aplikacji o dofinansowanie prac przygotowawczych mija 29 marca 2019 r.