Ruszył pierwszy nabór wniosków w ramach programu Mosty dla Regionów - poinformowało w czwartek Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR). Dodano, że samorządy, których wnioski zostaną zaakceptowane, mogą liczyć na 80 proc. dofinansowania kosztów inwestycji.

"Samorządy będą mogły przeznaczyć rządową dotację na przygotowanie dokumentacji projektowej” – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak. Dodał, że dokumentacja w zależności od wielkości inwestycji, może kosztować nawet kilka milionów złotych.

Jak zaznaczył, program Mosty dla Regionów ma pomóc samorządom w pozyskaniu dodatkowych środków na realizację wysokobudżetowych projektów.

Resort poinformował, że dokumentacja, która powstanie dzięki wsparciu musi być gotowa do 31 grudnia 2022 roku. Poza tym, przygotowanie dokumentacji nie może być dofinansowane z funduszy unijnych, norweskich, szwajcarskich ani z budżetu państwa, a budowa mostu musi się zacząć najpóźniej trzy lata po wydaniu pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

W programie Mosty dla Regionów wskazano 21 priorytetowych, wytypowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju inwestycji. Lista zawiera pięć nowych mostów drogowych na Wiśle (cztery w Mazowieckiem i jeden w Lubelskiem), cztery na Odrze, pięć na Warcie, dwa na Bugu i po jednym na Sanie, Noteci, Pilicy, Narwi i na rzece Elbląg.

Hamryszczak zaznaczył, że zainteresowane samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie realizacji mostów wskazanych na liście projektów rekomendowanych, jak również innych nowych przepraw. "I jedne, i drugie muszą wziąć udział w naborze" - wyjaśnił.

Wszystkie potrzebne dokumenty: ogłoszenie, wniosek, kryteria oceny - są dostępne na stronie internetowej MIiR.

Nabór potrwa do 29 marca 2019 roku. Jest on otwarty dla wszystkich chętnych samorządów, z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

Program Mosty dla Regionów rząd ogłosił na początku sierpnia. Na razie przeznaczono na to 2,3 mld zł z budżetu państwa. To, ile faktycznie będzie kosztował program i jakie jeszcze środki zostaną na niego uruchomione, zależy od zainteresowania samorządów.