Dziś w stolicy osoby z niepełnosprawnościami będą mogły przetestować autobusy i tramwaje pod kątem dostosowania ich do swoich potrzeb.
Pomimo podejmowanych działań i nieznacznej poprawy komunikacja miejska wciąż nie jest jeszcze w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z trudnościami spotykają się także osoby o ograniczonej zdolności poruszania się, w tym ludzie starsi, którzy mają m.in. kłopoty w korzystaniu z pojazdów wysokopodłogowych. To wniosek płynący z raportu NIK z 2016 roku. W ocenie izby większość trudności z dostępem niepełnosprawnych do komunikacji miejskiej wynika z nierzetelnej analizy potrzeb przewozowych mieszkańców.
Jakby na przekór tej tezie Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie uruchamia konsultacje, w ramach których osoby o ograniczonej mobilności i percepcji będą mogły wypowiedzieć się na temat dostosowania pojazdów transportu publicznego do swoich potrzeb.
Stołeczny ZTM argumentuje, że chce każdemu pasażerowi zapewnić możliwość łatwego i bezpiecznego przejazdu środkami transportu publicznego, m.in. poprzez właściwe ich wyposażenie i aranżacje wnętrza. Dlatego oddaje do testów cztery autobusy oraz trzy tramwaje. Staną one na pętli tramwajowo-autobusowej Cmentarz Wolski 26 lipca w godz. 11.00–14.00.
Do oceny wybrane zostały najnowsze pojazdy z rozwiązaniami dotyczącymi aranżacji wnętrz i sposobu oznakowania, które uznawane są za właściwe i które ZTM chciałby stosować w przyszłości. Chodzi m.in. o żółty kolor poręczy, który jest widoczny dla osób słabo widzących, czy też białe, kontrastowe wyświetlacze.
– Będziemy prosili o ocenę tych rozwiązań. Chcemy zebrać uwagi, które pozwolą wypracować propozycje zapisów w opisie przedmiotu zamówienia w przetargach na zakup taboru i usług przewozowych. Wykorzystamy je także przy ewentualnej modernizacji wnętrz już użytkowanych pojazdów – wyjaśnia Michał Grobelny z biura prasowego ZTM w Warszawie.
Zaznacza jednocześnie, że na miejscu będą dostępne formularze do wpisania uwag i wniosków. Pomocy mieszkańcom będą udzielać pracownicy przewoźników i ZTM. Na miejscu mają być dostępni także tłumacze języka migowego.