Obecne przepisy pozwalają osobom, które mają problemy z opłaceniem rachunku za energię elektryczną w okresie grzewczym, uzyskać świadczenie na pokrycie związanych tym wydatków.
Na taką możliwość wskazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przygotowało negatywne stanowisko rządu do złożonego przez posłów Kukiz’15 projektu nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.). Przewiduje on poszerzenie katalogu okoliczności, w których przyznawany jest zasiłek celowy, a mianowicie umożliwienie pokrycia z niego części lub całości kosztów rachunku za energię elektryczną dostarczaną do lokalu ogrzewanego wyłącznie na prąd.
Jak zauważa resort rodziny, zaproponowana zmiana nie wnosi nic nowego do obowiązującego stanu prawnego. Obecne brzmienie przepisów zapewnia bowiem podstawę do przyznania przez ośrodek pomocy społecznej zasiłku na ten cel, o ile służy to zaspokojeniu potrzeb bytowych. Jest to związane z tym, że zawarty w art. 39 ust. 2 ustawy katalog takich potrzeb ma charakter otwarty i wymienia tylko przykładowe cele, które usprawiedliwiają uzyskanie wsparcia.
Co więcej, zaproponowane w projekcie rozwiązanie może przyczynić się wręcz do ograniczenia możliwości ubiegania się o przyznanie zasiłku celowego w sytuacji, gdy dana osoba prąd wykorzystuje np. do przygotowania posiłków, podgrzania wody czy zasilania urządzeń medycznych podtrzymujących życie. W takich przypadkach nie mogłaby już otrzymać świadczenia.
Resort rodziny dodaje, że wbrew intencjom posłów, którzy uzasadniają swoją propozycję tym, że jej beneficjentami będą osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej, nie będzie to możliwe, bo przesłanką niezbędną do uzyskania zasiłku celowego jest spełnienie kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej. Ponadto resort przypomina, że osoby, które mieszkają w budynku bez instalacji centralnego ogrzewania i wykorzystują prąd do ogrzania swojego lokalu, mogą otrzymać ryczałt energetyczny, przysługujący na podstawie przepisów o dodatkach mieszkaniowych.