Uzasadnienia zarządzeń zastępczych ws. zmian nazw ulic były absolutnie wystarczające; nie wiem jak rozumieć wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który je uchylił; czekam na pisemne uzasadnienie tych decyzji - powiedział w środę wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił w środę zarządzenia zastępcze wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery dotyczące zmian nazw 12 ulic w Warszawie w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną. W poniedziałek i wtorek sąd uchylił zarządzenia dot. łącznie 25 ulic.

WSA wskazał, że "podstawowym błędem i uchybieniem, którego dopuścił się wojewoda mazowiecki (ws. zmian nazw ulic) jest brak wykazania w uzasadnieniu tych zarządzeń, dlaczego dotychczasowa nazwa ulicy zmienianej tymi zarządzeniami wypełnia dyspozycje ustawy dekomunizacyjnej".

W poniedziałek wojewoda zapowiedział złożenie skarg kasacyjnych od wyroków WSA. Wskazywał też, że w tej sprawie zapoznał się z opinią Instytutu Pamięci Narodowej.

"Jak to rozumieć? Nie wiem. Będę czekał z wielkim zainteresowaniem na przeczytanie tego tekstu (uzasadnienia wyroku WSA) w jaki sposób urzędnik państwowy ma zastąpić Instytut Pamięci Narodowej - instytucję powołaną przez polski parlament do tego, żeby zajmowała się najważniejszymi sprawami dotyczącymi historii Polski, umocowanej poprzez działanie tej ustawy (dekomunizacyjnej), do wydawania tych opinii" - powiedział Sipera podczas środowej konferencji prasowej. "Nie jestem w stanie na dzień dzisiejszy tego zrozumieć bez przeczytania tekstu pisemnego uzasadnienia" - dodał.

W jego przekonaniu, uzasadnienia zarządzeń zastępczych były "absolutnie wystarczające".

Zgodnie z tzw. ustawą dekomunizacyjną, samorządy miały czas do 2 września 2017 r. na zmianę nazw propagujących komunizm. Pod koniec sierpnia zeszłego roku Rada Warszawy - z inicjatywy PO - zdecydowała, że nowych patronów będzie miało sześć ulic. W listopadzie 2017 r. wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, wydając zarządzenia zastępcze, zdecydował o zmianie nazw 47 kolejnych ulic, w tym al. Armii Ludowej na ul. Lecha Kaczyńskiego.