Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie są prawomocne; po zapoznaniu się z ich pisemnym uzasadnieniem, wojewoda mazowiecki złoży do NSA skargi kasacyjne od wyroków WSA ws. zmian nazw ulic - przekazał w poniedziałek zespół prasowy wojewody mazowieckiego.

W poniedziałek WSA na skutek skarg Miasta st. Warszawy uchylił zarządzenia wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery z listopada 2017 r. dotyczące zmian nazw 12 ulic w Warszawie w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną - w tym al. Armii Ludowej na al. Lecha Kaczyńskiego.

"Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie są prawomocne. Wojewoda mazowiecki, po zapoznaniu się z ich pisemnym uzasadnieniem, złoży skargi kasacyjne od wyroków" - podano w komunikacie zespołu prasowego wojewody mazowieckiego.

Wskazano w nim, że wojewoda mazowiecki wydając zarządzenie ws. zmian nazw ulic zrealizował swój ustawowy obowiązek. Przypomniano też, że w tej sprawie wojewoda zapoznał się z opinią Instytutu Pamięci Narodowej, która potwierdziła "niezgodność nazw z tzw. ustawą dekomunizacyjną".

WSA wskazał w poniedziałek, że "podstawowym błędem i uchybieniem, którego dopuścił się wojewoda mazowiecki (ws. zmian nazw ulic) jest brak wykazania w uzasadnieniu tych zarządzeń, dlaczego dotychczasowa nazwa ulicy zmienianej tymi zarządzeniami wypełnia dyspozycje ustawy dekomunizacyjnej".

Jak zastrzegł w uzasadnieniu wyroków przewodniczący składu sędzia Piotr Borowiecki "rolą sądu nie jest ocena historyczna, tylko zbadanie, czy zarządzenia wydano w sposób prawidłowy". "Te zarządzenia zastępcze zostały wydane z istotnym naruszeniem przepisów prawa i sąd był zobowiązany do ich uchylenia" - powiedział.