Eksperci proponują wprowadzenie zakazu udziału pracowników gminy w kampanii swojego szefa. To miałoby wyrównać szanse kandydatów w głosowaniu.
Zgodnie z art. 104 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 754) kampania rozpoczyna się z dniem zarządzenia głosowania i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem, w którym ma się ono odbyć. I choć data tegorocznych wyborów samorządowych nie została jeszcze formalnie ogłoszona przez premiera, to kampania wśród wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy chcą kontynuować swoje rządy, rozkręciła się na dobre.
Czy lokalni włodarze na czas jej trwania powinni skorzystać z urlopu lub prowadzić ją po godzinach pracy? Ustawa milczy na ten temat. Nie ma też jasnych przepisów dotyczących urzędników, którzy bardzo często pomagają swoim szefom w walce o pozostanie na stanowisku.