statystyki

Poradnia samorządowa z dnia 11 kwietnia 2018

autor: Marcin Nagórek11.04.2018, 10:09; Aktualizacja: 11.04.2018, 10:15
Czy w uchwale można zapisać, że warunkiem ubiegania się o dotację na wymianę pieca węglowego na ekologiczny jest brak zaległości w podatkach i innych należnościach wobec gminy albo przedłożenie zaświadczenia o braku tych zaległości?

Czy w uchwale można zapisać, że warunkiem ubiegania się o dotację na wymianę pieca węglowego na ekologiczny jest brak zaległości w podatkach i innych należnościach wobec gminy albo przedłożenie zaświadczenia o braku tych zaległości?źródło: ShutterStock

Czy zaleganie z podatkami lokalnymi jest podstawą do odmówienia wsparcia na wymianę pieca? Odpowiadamy na najważniejsze pytania samorządowców.

● Czy w uchwale można zapisać, że warunkiem ubiegania się o dotację na wymianę pieca węglowego na ekologiczny jest brak zaległości w podatkach i innych należnościach wobec gminy albo przedłożenie zaświadczenia o braku tych zaległości? Naszym zdaniem argumentem przemawiającym za takim zapisem jest racjonalność wydatkowania środków oraz preferowanie uczciwych obywateli.

W przepisach nie znajdziemy wprost odpowiedzi na takie pytanie. Konieczna jest więc analiza orzecznictwa nadzorczego regionalnych izb obrachunkowych. Generalnie z wielu stanowisk tych organów wynika, że nałożenie dodatkowych warunków na beneficjentów, od spełnienia których uzależnione jest uzyskanie dotacji – a więc zawężenie kręgu podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji – wykracza poza uprawnienia ustawowe.

Przypomnijmy, zasady udzielania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska wynikają z art. 403 ust. 5 prawa ochrony środowiska oraz ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Stosownie do treści art. 40 ust. 1 tej ostatniej ustawy gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązującego na jej obszarze. Zgodnie zaś z art. 403 ust. 5 prawa ochrony środowiska zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w art. 403 ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania, określa w drodze uchwały odpowiednio rada gminy albo rada powiatu.

Przykładowo Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w uchwale z 21 września 2017 r. (nr 182/g230/D/17) stwierdziło, że: „(...) podejmując uchwałę na podstawie ww. przepisu, rada gminy nie może jednak uzależniać przyznania dotacji od spełnienia warunków całkowicie niezwiązanych z przedmiotem i celem, na jaki ma być przyznana dotacja, a jakim jest dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska”. W uchwale zaznaczono również, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, podejmując uchwałę na podstawie art. 403 ust. 4 i 5 prawa ochrony środowiska, nie może modyfikować (zawężać) kategorii potencjalnych beneficjentów dotacji, wynikających z tych przepisów. Takie działanie narusza bowiem art. 94 Konstytucji RP – przez wykroczenie poza granicę upoważnienia do wydania aktu prawa miejscowego. Dodatkowo zaakcentowano, że ograniczenie w dostępie do dotacji przez ustalenie obowiązku niezalegania z opłatami względem gminy narusza art. 43 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z przepisu tego wynika, że prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej. Z uwagi na to, że prawo ochrony środowiska w art. 403 ust. 4 określa katalog podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji, brak jest podstaw do ustanawiania przez radę gminy ograniczeń podmiotowych w tym zakresie, w ramach danej kategorii beneficjentów dotacji. Przy okazji warto również odnotować stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 28 lutego 2018 r. (nr 30/2018). Podkreślono w nim, że gmina dysponuje odpowiednią wiedzą w sprawie niezalegania z podatkami lokalnymi. Czyli żądanie zaświadczeń na tę okoliczność jest zbędne.


Pozostało jeszcze 86% treści

Czytaj wszystkie artykuły na gazetaprawna.pl oraz w e-wydaniu DGP
Zapłać 97,90 zł Kup abonamentna miesiąc
Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane