Dodatkowe przesłanki, które mają pozwolić dorosłemu dziecku uchylić się od płacenia za pobyt wyrodnego rodzica w domu pomocy, mogą pomóc w rozwiązaniu problemu, ale tylko pozornie
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) proponuje rozszerzenie katalogu sytuacji, w których dorosła osoba nie będzie musiała płacić za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej (DPS), jeśli w dzieciństwie zachowywał się w stosunku do niej w sposób rażąco naganny. O zmianę przepisów od dawna apelowali sami zainteresowani oraz rzecznicy: praw obywatela i praw dziecka. Problem w tym, że zdaniem ekspertów nowe regulacje nie spełniają tych oczekiwań, bo mogą dotyczyć niewielkiej grupy zobowiązanych do płacenia.
Martwe prawo