Z projektu nowej ordynacji przyszykowanej przez PiS wcale nie wynika, że zasada dwukadencyjności nie będzie działała z mocą wsteczną - wynika z ekspertyzy prawnej przygotowanej przez prof. Huberta Izdebskiego, jednego z twórców polskiej samorządności.

Kandydatem na wójta nie może być osoba, która została wybrana dwukrotnie na tę funkcję w wyborach powszechnych. Zakaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie ma zastosowania do wyboru wójta dokonanego w wyniku wyborów przedterminowych - tak brzmi propozycja PiS zawarta w poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (wprowadzającym także nową ordynację w najbliższych wyborach samorządowych).

Projekt, w zakresie dotyczącym dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, budzi poważne wątpliwości polityków - nie tylko opozycji, ale nawet z obozu Zjednoczonej Prawicy (m.in. wicepremiera Jarosława Gowina). Do tego chóru zaczynają dołączać także kolejni eksperci i autorytety prawnicze. Wśród nich właśnie znalazł się prof. Hubert Izdebski, współtwórca reformy samorządowej i autor projektu drugiej ustawy samorządowej dla Warszawy z 1994 roku. Dotarliśmy do ekspertyzy prawnej, którą prof. Izdebski przygotował na prośbę Unii Metropolii Polskich.