Projekt firmowany przez ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego i jego zastępcę Macieja Wąsika, znajduje się obecnie na etapie konsultacji. Uwagi do niego zgłosiły już zarówno organizacje pozarządowe, jak i instytucje publiczne.
Swoją opinię przedstawiła również Państwowa Komisja Wyborcza, chociaż nie została o to poproszona. Jej zastrzeżenia dotyczą głównie kwestii związanych z Rejestrem Korzyści, w którym ujawniane są m.in. profity uzyskiwane przez osoby pełniące funkcje publiczne. Niestety przedstawione regulacje zawierają wiele rozwiązań, które budzą wątpliwości interpretacyjne.
Jak zauważa PKW, w projekcie nie określono terminu dokonania pierwszego zgłoszenia do Rejestru Korzyści, ale jedynie czas, w jakim należy poinformować o zmianach danych, które są nim objęte (tj. 30 dni od momentu ich zaistnienia). Obecnie komisja udziela zainteresowanym wyjaśnień, iż zgłoszenie powinno nastąpić według stanu na dzień powołania na określone stanowisko, w możliwie krótkim terminie. Uważa jednak, że kwestia ta powinna być uregulowana przepisami ustawy w sposób niebudzący wątpliwości. Określone powinno zostać także wyraźnie, według stanu na jaki dzień (powołania, objęcia funkcji, wyboru, zatrudnienia) powinny zostać zgłoszone pierwsze informacje.