Ponad 300 propozycji zadań przedstawili mieszkańcy regionu w ramach pierwszej edycji budżetu obywatelskiego woj. łódzkiego. Na realizację budżetu samorząd przeznaczył 5 mln zł. O ich podziale zadecyduje głosowanie mieszkańców, które odbędzie się jesienią.

"Mieszkańcy Łódzkiego będą mogli zapoznać się z wnioskami na stronie internetowej jeszcze przed ich oceną merytoryczną, która odbędzie się w odpowiednich departamentach urzędu marszałkowskiego. Realizatorem projektów będzie województwo, zatem już teraz na etapie sprawdzania ich prawidłowości będziemy proponować doprecyzowanie czy korektę wniosków - o ile okaże się to niezbędne. Po wstępnej selekcji swoje opinie dołączy kapituła złożona z radnych Sejmiku i jesienią odbędzie się głosowanie mieszkańców, którzy wybiorą wnioski do realizacji" - podkreślił marszałek województwa Witold Stępień.

Łódzkie zostało umownie podzielone na pięć subregionów - północny, południowy, wschodni, zachodni oraz Łódź. W każdym z nich w ramach budżetu obywatelskiego do podziału jest 1 mln zł. Najwięcej propozycji zadań - 81 na kwotę ponad 13 mln zł - zgłoszono w zachodniej części regionu. Wartość wniosków przygotowanych w całym województwie i jego stolicy przekroczyła 48 mln zł.

"Spodziewaliśmy się wielu wniosków, bo dużo ich konsultowaliśmy, ale i tak ostateczna liczba nas zaskoczyła. Spektrum pomysłów jest ogromne - od projektów ekologicznych, związanych z ochroną zwierząt, po infrastrukturalne - jak budowa dróg czy poprawa bezpieczeństwa. Są też wnioski, których celem jest integracja społeczności lokalnych, np. związane z organizacją imprez promujących miejscowości czy produkty regionalne" - zaznaczyła po. kierownika z Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Katarzyna Moroz-Gołacka.

Jak dodała, najwięcej problemów nastręczało mieszkańcom zidentyfikowanie zadań wchodzących w zakres obowiązków województwa i odróżnienie ich od zadań gminnych czy powiatowych.

"Otrzymywaliśmy szkice konkretnych projektów, konsultowaliśmy koszty, wskazywaliśmy elementy niemożliwe do zrealizowania przez województwo. Czasami specyfika przepisów bywa zaskakująca, np. za oświetlenie przy drodze odpowiada gmina, ale my możemy wybudować równoległy do niej chodnik" - wyjaśniła.

Wartość wniosku powinna mieścić się w przedziale 10 tys. zł - 300 tys. zł. Wśród zgłoszonych propozycji znalazły się m.in. rekonstrukcja zwycięskiej bitwy pod Strzemeszną stoczonej przez Stefana Czarneckiego w 1656 roku ze Szwedami, budowa pasiek na dachach, mobilny teatr lalek, warsztaty zdrowego gotowania czy kurs dla seniorów "Smartfon mój przyjaciel".

Po weryfikacji listę projektów zatwierdzi zarząd województwa. Zgodnie z planem, zostanie ona przygotowana do końca sierpnia.

Na przełomie września i października ma odbyć się głosowanie mieszkańców; głosy będzie można oddawać w sposób tradycyjny - wrzucając je do urn, a także drogą pocztową i elektroniczną. Zwycięskie zadania będą realizowane w przyszłym roku. (PAP)

agm/ dym/