Obecnie Kędzierzyn-Koźle liczy ok. 58 tys. mieszkańców. Wyróżnia go doskonałe położenie pomiędzy dużymi aglomeracjami Górnego i Dolnego Śląska oraz bliskość autostrady A4, która stwarza możliwości rozwoju. To tutaj znajduje się jeden z największych portów rzecznych w Polsce – będący niegdyś głównym centrum logistycznym. Miasto dużą uwagę skupia na sporcie i ma się czym pochwalić, pod swoimi skrzydłami ma aktualnych mistrzów Polski w siatkówce – klub ZAKSA SA, ale wspiera także aktywnie inne kluby i chętnie organizuje imprezy sportowe.

Panuje tu dobry klimat do inwestycji. Widać dobrze rozwinięte zaplecze przemysłowe, które stanowi solidny fundament dla rozwoju przedsiębiorczości. W chwili obecnej miasto dysponuje dwoma głównymi terenami inwestycyjnymi. – Pierwszy to teren dawnego portu rzecznego w Koźlu, który liczy 35 ha, gdzie pod koniec 2015 roku została podpisana umowa dzierżawy z miastem i przedwstępna umowa sprzedaży terenów portu. Obecnie trwają prace nad uruchomieniem portu i przywróceniem jego funkcji centrum logistycznego. W planach jest zagospodarowanie terenów wokół portu, jak również powołanie ministrefy ekonomicznej, a w efekcie przyciągnięcie do niej małych i średnich przedsiębiorstw. Drugi to tzw. pole południowe. To teren o powierzchni ponad 70 ha, zlokalizowany po stronie torów kolejowych linii Katowice – Wrocław, który jest całkowicie uzbrojony – informuje prezes Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Wiesław Skwarko.

To, co charakteryzuje Kędzierzyn-Koźle, to bez wątpienia dobrze rozwinięty przemysł chemiczny. Na terenie miasta znajdują się jedne z największych przedsiębiorstw tej branży, m.in.: Grupa Azoty ZAK, Brenntag Polska, Petrochemia Blachownia, Cewe Color, Damen Shipyards, Famet, Air Products, KOFAMA Koźle.

Miasto kładzie szczególny nacisk na zahamowanie odpływu młodych ludzi. Utworzone zostały tu dwa wydziały Politechniki Opolskiej. Kierunki te mają mieć bezpośrednie przełożenie na rozwój gospodarczy miasta – przemysłowe technologie informatyczne i systemy biotechniczne. Wydziały ściśle współpracują z lokalnymi firmami, które mają zapewniać studentom zatrudnienie i praktyki. Rekrutacja ruszyła w lipcu 2016 r. – Wcześniej dużo mówiło się o utworzeniu takich kierunków, po spotkaniu z rektorem Politechniki Opolskiej chemia zadziałała – mówi prezydent Kędzierzyna-Koźla Sabina Nowosielska.

PARTNER