Prefinansowanie wydatków na szkolenia w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna” - zakłada znowelizowana w czwartek przez Sejm ustawa o finansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej.

W głosowaniu wzięło udział 438 posłów, a ustawę poparło 435.

Podczas prac w Sejmie posłowie nie wnieśli poprawek do rządowego projektu.

Ustawa wprowadza zmiany umożliwiające przekazywanie środków z budżetu państwa na "wyprzedzające" finasowanie w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla jednostek samorządowych i organów administracji rządowej, które prowadzą szkoły rolnicze lub leśne.

W ramach działania "transfer wiedzy" o unijne środki mogą ubiegać się także jednostki naukowe i uczelnie, publiczne podmioty doradcze, tj. wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego i izby rolnicze.

Prefinansowanie dotyczy tylko jednostek sektora finansów publicznych, które nie mogą zaciągnąć żadnych zobowiązań.

Unijne środki przeznaczone są na sfinansowanie różnych szkoleń, związanych np. z zarządzaniem, technologią i organizacją produkcji w gospodarstwie, w tym produkcji ekologicznej, bezpieczeństwem pracy, marketingiem, rachunkowością, ubezpieczeniami w gospodarstwie, korzystaniem z instrumentów finansowych, ochroną środowiska i klimatem (w tym wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii). Będą one prowadzone w formie kursów lub warsztatów.

Nowe rozwiązania będą obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw. Teraz ustawa trafi do Senatu.