Dłużnicy nie wylądują na bruku. Komornik poczeka z eksmisją do czasu, gdy gmina zapewni lokal zastępczy.
Zgodnie z proponowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przepisami komornik będzie eksmitował dłużnika do innego lokalu, którego jest właścicielem. Jeżeli nie ma takiej możliwości, gmina będzie zobowiązana zapewnić mu tymczasowe pomieszczenie, w którym zamieszka. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.
W projekcie rezygnuje się z dalszej części regulacji, z której wynika, że wstrzymanie się komornika z egzekucją nie może trwać dłużej niż sześć miesięcy, oraz zapisu, zgodnie z którym „po upływie tego terminu komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe. Komornik powiadamia w takim przypadku gminę o potrzebie zapewnienia dłużnikowi pomieszczenia tymczasowego”.