Senat z poprawkami przyjął projekt nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.
Najistotniejsza zmiana ogranicza krąg osób mogących prowadzić mediację z udziałem strony i urzędu. W myśl dodanej regulacji będzie nią wyłącznie osoba z list stałych mediatorów, wykazu instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego oraz list prowadzonych przez organizacje pozarządowe i uczelnie.
Senator sprawozdawca Adam Gawęda tłumaczył, że poprawka ma zapewnić, aby mediacja była prowadzona przez kogoś mającego w tym zakresie odpowiednią wiedzę i doświadczenie. W ocenie dr Karoliny Wojciechowskiej, administratywistki z Uniwersytetu Warszawskiego, to dobre rozwiązanie. – Zaproponowana zmiana idzie w kierunku modelu mediacji, jaki mamy w postępowaniu cywilnym. Tam mediatorzy wybierani są właśnie z list zewnętrznych, w przeciwieństwie do postępowania sądowoadministracyjnego, gdzie tę rolę pełni sędzia bądź referendarz sądowy – komentuje.
Rządowy projekt to największa od lat reforma postępowań administracyjnych, która wchodzi w skład tzw. 100 zmian dla firm.
Reklama
Etap legislacyjny
Projektem ponownie zajmie się Sejm