Polityk poinformował o tym po spotkaniu z komisarzem do spraw rolnictwa Philem Hoganem. Komisja Europejska dała dziś zielone światło na przesunięcie na ten cel 54 milionów euro z niewykorzystanych dotychczas środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Jak powiedział minister Marek Sawicki oznacza to, że kolejne wnioski o dofinansowanie będą mogły być zrealizowane - oprócz 11 tysięcy tych, w ramach których już podpisano umowy.

Każdy młody rolnik ma otrzymać 100 tysięcy złotych pomocy. Umowy z rolnikami zostaną podpisane do końca sierpnia. Na realizację tych przedsięwzięć rolnicy będą mieli miesiąc.

Minister Sawicki dodał, że na ogół chodzi o zakupy maszyn i urządzeń, więc nie powinno być problemów, tym bardziej, że wcześniej uprzedzano o takiej możliwości.Minister powiedział, że prawdopodobnie do końca sierpnia zostaną przeniesione kolejne 23 miliony euro, co z krajową pulą daje łączną kwotę 103 milionów euro na wsparcie dla młodych rolników.

Podczas wizyty w Brukseli szef resortu poinformował też, że wybiera się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamierza rozmawiać z amerykańskim sekretarzem rolnictwa. Marek Sawicki chce zabiegać o otwarcie amerykańskiego rynku na polskie jabłka w roku 2016 oraz uruchomienie sprzedaży drobiu, jaj i wołowiny. W delegacji będą też uczestniczyć przedsiębiorcy.