Sejm uchwalił w piątek nowelizację o podatku rolnym oraz ustawy dot. finansowania związków zawodowych rolników wraz z poprawkami. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Za ustawą głosowało 311 posłów, przeciw było 10, od głosu wstrzymało się 131.

Przyjęto poprawki PiS i Kukiz'15. Jedna z nich zmienia wymogi wobec związków zawodowych rolników, jakie muszą spełnić, by otrzymywać środki z podatku rolnego. Będą one musiały mieć struktury organizacyjne w co najmniej 10 województwach i w co najmniej 3 powiatach w każdym z tych województw (wcześniej była mowa o 5 powiatach).

Kolejna poprawka przesądza, że 1,5 proc. podatku będzie mógł przekazać nie tylko podatnik podatku rolnego będący osobą fizyczną, ale też będący rolniczą spółdzielnią produkcyjną. Kolejna poprawka zakłada, że gminy otrzymają zwrot z budżetu państwa dochodów utraconych na skutek przekazywania przez rolników 1,5 proc. podatku rolnego związkom. Minister finansów ma określić w rozporządzeniu warunki i tryb zwrotu, "kierując się potrzebą zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów".

Zgodnie z ustawą, rolnik płacący podatek rolny będzie mógł przekazać na rzecz związku zawodowego rolników 1,5 proc. należnego podatku rolnego wskazując numer wpisu podmiotu uprawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Aby otrzymać środki z 1,5 proc. podatku, związek oprócz wymogu dotyczącego struktur organizacyjnych (w co najmniej 10 województwach i w co najmniej 3 powiatach) musi być też wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego co najmniej 6 lat przed dniem 1 stycznia danego roku podatkowego.

Ustawa zostanie skierowana teraz do prac w Senacie. Ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r.(PAP)

kmz/ ewes/ skr/