Krajowa Rada Izb Rolniczych jest przeciwna zniesieniu ceł na produkty rolne z Ukrainy - poinformował samorząd rolniczy odnosząc się do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego. Izby chcą by polski rząd zajął zdecydowane stanowisko w tej sprawie.

"W związku z zamieszczeniem na stronach Komisji Europejskiej projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zniesienie cła na produkty rolne sprowadzane z Ukrainy na kolejny rok, samorząd rolniczy wyraża zdecydowany sprzeciw. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 27 marca 2023 r. do premiera Mateusza Morawieckiego oraz wicepremiera Henryka Kowalczyka aby polski rząd zajął zdecydowane stanowisko w obronie polskich rolników" - czytamy na stronie internetowej KRIR.

Izby informują, że ogłoszony 23 lutego 2023 r. wniosek dotyczący rozporządzenia PE i Rady w sprawie tymczasowej liberalizacji handlu UE z Ukrainą przewiduje zawieszenie stosowania cła oraz zniesienie ograniczeń ilościowych dwóch kategorii produktów: owoców i warzyw objętych systemem cen wejścia oraz produktów rolnych i przetworzonych produktów rolnych objętych kontyngentami taryfowymi.

Zdaniem Izb, spowoduje to spotęgowanie rozregulowania wszystkich rynków rolnych w Polsce, a co za tym idzie, może doprowadzić do upadku polskiego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego.

"Rozumiemy konieczność wspierania Ukrainy, natomiast ciężary takiego wsparcia nie mogą zostać wprost przeniesione tylko na rolników poprzez tak znaczący spadek cen skupu zbóż, rzepaku i kukurydzy, jaki przeżywamy w obecnym czasie. Krajowa Rada Izb Rolniczych wnosi o przywrócenie cła na produkty rolne z Ukrainy, a jeśli nie będzie to możliwe, należy skutecznie złagodzić skutki decyzji podjętych przez KE" - podkreśla KRIR.

Według Izb, polscy rolnicy ponoszą bardzo duże straty finansowe, w związku z niekontrolowanym napływem do Polski zbóż, rzepaku, kukurydzy oraz drobiu i produktów mlecznych z terenu Ukrainy, które są dużo gorsze jakościowo, często z pozostałościami niedozwolonych w UE środków ochrony roślin. "Ceny skupu tych płodów rolnych znacząco spadły i w dniu dzisiejszym znajdują się poniżej poziomu opłacalności produkcji" - wskazała organizacja samorządu rolniczego.

KRiR uważa, że planowane rozporządzenie PE powinno być uzupełnione o ocenę skutków wpływu na polskie rolnictwo zniesienia ceł na ukraińskie produkty. "Analiza takich skutków powinna być następnie uzupełniona o wskazanie w projektowanym rozporządzeniu mechanizmów rekompensat dla polskich rolników, które naszym zdaniem będą musiały zostać wdrożone" - zaznaczają Izby.

Izby ponadto są zadnia, że "projektowane rozporządzenie powinno zawierać również mechanizmy faktycznego, a nie fikcyjnego, tranzytu płodów rolnych z Ukrainy poza obszar Unii Europejskiej (...), a także powinno regulować kwestię zboża technicznego i eliminować nieprawidłowości, związane z jego napływem na obszar celny UE, a przede wszystkim nakładać kary na podmioty, które handlują takim zbożem".

Samorząd rolniczy wystąpił również do przewodniczących Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do Komisarza ds. Rolnictwa Unii Europejskiej Janusza Wojciechowskiego oraz do europosłów o uwzględnienie uwag polskiego samorządu rolniczego do projektowanego rozporządzenia w celu wprowadzenia stosownych zmian - poinformowały Izby. (PAP)

autorka: Anna Wysoczańska

awy/ drag/