Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników odesłany został do komisji polityki społecznej oraz rolnictwa w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w środę podczas II czytania. Rozwiązania zaproponowane w projekcie maja spowodowac podniesienie wysokości emerytur rolniczych.

Poprawki do projektu zgłosił klub Lewicy. Projekt zakłada, że emerytura podstawowa, która służy do wyliczania emerytur rolniczych, będzie równa 90 proc. minimalnej emerytury z ZUS. Lewica proponuje, wyrównanie do poziomu 100 proc. i chce zmienić przepisy tak, by przez emeryturę podstawową rozumieć kwotę równą najniższej emeryturze z ZUS.

Natomiast Klub Koalicji Polskiej - PSL złożył poprawkę dotyczącą proporcjonalnej emerytury w przypadku krótszego okresu składkowego niż 25 lat.

Podczas I czytania projektu w sejmowych komisjach rolnictwa oraz polityki społecznej wprowadzono dwie poprawki o charakterze legislacyjno-redakcyjnym.

Jak mówił w Sejmie poseł sprawozdawca Robert Telus (PiS), "ustawa jest bardzo potrzebna" . Zaznaczył, że to druga ustawa, która porządkuje sprawy emerytur rolniczych. Przypomniał, że w czerwcu ub.r. weszły w życie przepisy , które pozwalają na otrzymywania emerytury rolniczej bez konieczności przekazania gospodarstwa rolnego. Obecnie procedowana ustawa wyrównuje emerytury z KRUS i z ZUS.

Proponowana zmiana sprowadza się do powiązania wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. Emerytura podstawowa stanowi podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, ale nie jest równa emeryturze rolniczej, tylko na jej podstawie liczy się wysokość ostatecznej emerytury, mnożąc przez określone wskaźniki.

Minimalna emerytura z ZUS wynosić będzie w tym roku 1 588,44 zł, a emerytura podstawowa - 1 430 zł. Emerytura rolnicza, po 25 latach opłacania składek, nie będzie niższa niż minimalna emerytura z ZUS.

Projektowana zmiana ustawy wprowadza ponadto mechanizm rekompensujący opłacanie podwójnej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu prowadzenia oprócz działalności rolniczej dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej lub składki dodatkowej z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych. Ta zmiana przepisów umożliwi uzyskanie dodatku do emerytur rolniczych na zasadach zbliżonych do zasad, na jakich jest ustalana wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Rozwiązanie to dotyczy ok. 97 tys. osób.

Posłowie (PO i KP) wskazywali, że PiS naprawia tą ustawą, to co posuł poprzez zmianę przepisów dot. emerytur rolniczych w 2017 r. Chodzi m.in. o zmianę sposobu waloryzacji emerytur z KRUS. Wiceminister rolnictwa Anna Gembicka opowiadając na pytania przypomniała natomiast, że to poprzednio rządząca koalicja PO-PSL podwyższyła wiek emerytalny, także dla rolników, do 67 lat, a PiS ten wiek obniżył.

Wobec zgłoszonych poprawek projekt ustawy został odesłany do komisji, które ustosunkują się do nich. Głosowanie projektu planowane jest na bieżącym posiedzeniu Sejmu.

Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 marca tego roku.

autorka: Anna Wysoczańska

awy/ drag/