Opłatę cukrową mają odprowadzać nie, jak obecnie, sprzedawcy detaliczni lub podmioty dostarczające im napoje, lecz producenci lub importerzy. Poszerzony zostanie zakres daniny: zniknie luka, dzięki której opłata nie obowiązywała przy sprzedaży przez internet, opodatkowane zostaną też wszystkie koncentraty, z których przygotowuje się napoje. Dotychczas opłacie mogły wymknąć się niektóre koncentraty, takie jak te w postaci stałej. Mimo to w ocenie skutków regulacji resort finansów nie odnotował spodziewanego zwiększenia wpływów do budżetu państwa.
W przypadku małpek zastrzeżenia przedsiębiorców wzbudza to, że wprawdzie opłata ma być wnoszona od tych samych napojów tylko raz, jednak nie ma instrumentów pozwalających przedsiębiorcom sprawdzić, czy kontrahent, od którego zakupili towar, uiścił już ten parapodatek. W rezultacie firmy nie były pewne, czy mogą nie przejmować się opłatą, bo zajął się nią podmiot wcześniejszy w łańcuchu dostaw, czy też powinny odprowadzić środki na rachunek urzędu skarbowego. Projekt ma skończyć z tą niepewnością i zobowiązać hurtowników do przekazywania wraz z fakturami informacji o braku obowiązku wniesienia opłaty po stronie kupującego.