Rządowe Centrum Legislacji opublikowało wczoraj projekt ustawy zmieniającej przepisy dotyczące dwóch opłat: od napojów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach do 300 ml i od napojów z dodatkiem substancji słodzących oraz kofeiny i tauryny.

Opłatę cukrową mają odprowadzać nie, jak obecnie, sprzedawcy detaliczni lub podmioty dostarczające im napoje, lecz producenci lub importerzy. Poszerzony zostanie zakres daniny: zniknie luka, dzięki której opłata nie obowiązywała przy sprzedaży przez internet, opodatkowane zostaną też wszystkie koncentraty, z których przygotowuje się napoje. Dotychczas opłacie mogły wymknąć się niektóre koncentraty, takie jak te w postaci stałej. Mimo to w ocenie skutków regulacji resort finansów nie odnotował spodziewanego zwiększenia wpływów do budżetu państwa.
W przypadku małpek zastrzeżenia przedsiębiorców wzbudza to, że wprawdzie opłata ma być wnoszona od tych samych napojów tylko raz, jednak nie ma instrumentów pozwalających przedsiębiorcom sprawdzić, czy kontrahent, od którego zakupili towar, uiścił już ten parapodatek. W rezultacie firmy nie były pewne, czy mogą nie przejmować się opłatą, bo zajął się nią podmiot wcześniejszy w łańcuchu dostaw, czy też powinny odprowadzić środki na rachunek urzędu skarbowego. Projekt ma skończyć z tą niepewnością i zobowiązać hurtowników do przekazywania wraz z fakturami informacji o braku obowiązku wniesienia opłaty po stronie kupującego.
Ministerstwo Finansów chce też złagodzić zasady nakładania kar za niedokonanie zapłaty w terminie i spóźnione składanie sprawozdań o sprzedaży produktów podlegających opłatom. Stawki kar będą o połowę niższe, gdy przedsiębiorca naprawi swój błąd w ciągu 14 dni od zakończenia kontroli podatkowej. Żadne negatywne konsekwencje nie spotkają już tych, którzy wprawdzie nie zapłacili w terminie albo spóźnili się ze sprawozdaniem, ale dopełnią tych obowiązków przed kontrolą skarbówki.
Ustawa ma wejść w życie 1 lipca przyszłego roku. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji