W opisanej sytuacji odrębną kwestią jest odpowiedzialność właściciela zwierząt z punktu widzenia karnego, a odrębną – z punktu widzenia cywilnoprawnego.
Odpowiedzialność karna