W 2013 r. przeciętny miesięczny dochód z jednego hektara przeliczeniowego wynosił 239,08 zł. Był wyższy o 36,5 zł niż rok wcześniej. Wysokość tej kwoty jest istotna dla rodziców, którzy prowadzą gospodarstwo rolne i starają się o zasiłki na dziecko.
Zgodnie z ustawą z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.) w ich przypadku za dochód uznawany jest ten osiągany z jednego hektara przeliczeniowego, ogłaszanego w obwieszczeniu przez prezesa GUS.
Z jego najnowszego komunikatu wynika, że w 2013 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym wyniósł 2869 zł, co daje 239,08 zł miesięcznie.
W porównaniu do 2012 r. nastąpił wzrost tej kwoty. Wówczas jej miesięczny wymiar wynosił bowiem 202,58 zł (2431 zł rocznie). To może spowodować spadek liczby dzieci, na które gmina będzie mogła przyznać świadczenia na nowy okres zasiłkowy, który zaczyna się 1 listopada br. Jednak może on nie być wysoki, równocześnie zostanie bowiem podwyższone kryterium dochodowe uprawniające do pomocy na dzieci. Będzie ono wynosić 574 zł w przeliczeniu na jednego członka rodziny lub 664 zł, jeżeli wychowuje się w niej niepełnosprawny potomek. Obecnie by otrzymać świadczenie, dochód ten nie może wynosić 539 zł na osobę i 623 zł przy dziecku niepełnosprawnym.
2,3 mln było w 2013 r. dzieci, które otrzymywały zasiłek rodzinny