PZU uruchamia dotowane ubezpieczenia dla upraw ozimych. Rolnicy, którzy z nich skorzystają, mogą uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości nawet 65 proc. składki - poinformował PAP ubezpieczyciel.

Ubezpieczenie w ramach Pakietu Jesień obejmuje ochronę przed gradem, przymrozkami i ujemnymi skutkami przezimowania. Rolnicy mogą jednocześnie wybrać ochronę przed każdym z tych ryzyk pojedynczo.

"Proponujemy rozłożenie kosztów polisy na raty, od których nie są pobierane opłaty. Oprócz dotacji z budżetu państwa przygotowaliśmy też zniżki na ochronę zbóż i rzepaku dla klientów, którzy ubezpieczają w PZU budynki w gospodarstwach rolnych" – powiedział PAP dyrektor ds. Ubezpieczeń Rolnych w PZU Paweł Ochmański.

Na dopłaty do ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich z budżetu państwa ma zostać przeznaczonych w tym roku 630 mln złotych. Minister rolnictwa liczy, że ubezpieczeniem zostanie objętych 5 mln hektarów użytków rolnych i 20 mln zwierząt gospodarskich.

PZU co roku ubezpiecza około 1,5 mln hektarów upraw, czyli około połowy korzystających z dotowanych ubezpieczeń rolnych.

Grupa PZU jest największą instytucją finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarządza aktywami o wartości prawie 340 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Na czele Grupy stoi PZU SA, którego korzenie sięgają 1803 r., kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Od giełdowego debiutu w 2010 roku PZU należy do najwyżej wycenianych i najbardziej płynnych spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ma najwyższą spośród polskich spółek ocenę ratingową przyznaną przez agencję S&P Global Ratings. Rating siły finansowej PZU to A-.