Najnowszy projekt zmieniający ustawę prawo autorskie będzie realizować postanowienia wynikające z dyrektywy unijnej. Zgodnie z treścią aktu, autorzy książek otrzymają wynagrodzenie za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne. Zapis ten nie znalazł się w jego poprzedniej wersji.

Jak informowaliśmy na łamach DGP, poprzednia wersja projektu nowelizacji prawa autorskiego, która ukazała się pod koniec grudnia 2014 roku, okrojona została z najważniejszych zmian sugerowanych przez unijną dyrektywę. Najnowsza odsłona aktu już jednak ich nie pomija. To ważna informacja dla pisarzy. Jedną z zakładanych zmian jest bowiem wprowadzenie prawa wynagrodzenia dla twórców za użyczanie egzemplarzy utworów, którymi dysponują biblioteki publiczne.

Nowelizacja wprowadza od porządku prawnego tzw. system public lending right. Ma on spełniać dwa zasadnicze cele. Po pierwsze, służyć rozwojowi języka i literatury i literatury polskiej przez wspieranie szeroko rozumianej grupy twórców i wydawców utworów słownych w języku polskim oraz pozytywnie realizować wypłatę wynagrodzeń na rzecz kategorii uprawnionych, które są należne w związku z użyczeniem egzemplarzy książek przez biblioteki publicznej. Dodatkowe pieniądze za wypożyczane utwory będą przysługiwać bowiem twórcom za dzieła powstałe lub opublikowane w formie drukowanej w języku polskim.

Kto zapłaci pisarzom?

Kosztów wynikających z realizacji proponowanych rozwiązań nie poniosą jednak biblioteki. Obowiązek ustawowy sfinansowany zostanie ze środków budżetu państwa, której dysponentem jest minister kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Śródki publiczne mają zostać przekazane autorom i wydawcom książek poprzez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi – o jej wyborze zadecyduje konkurs zorganizowany przez szefa resortu kultury.

Ile się należy się twórcom?

Wartość wynagrodzeń, które przyznawana będzie autorom zależna będzie od wartości środków przeznaczonych na zakupy zbiorów do bibliotek publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ustalonego w roku poprzednim budżetu państwa.

Uprawnieni do wynagrodzenia z tytułu public lending right:
• autorzy utworów powstałych i opublikowanych w języku polskim;
• tłumacze na język polski;
• twórcy utworów plastycznych lub fotograficznych stanowiących ilustracje do wydań książek powstałych i opublikowanych w języku polskim;
• wydawcy;Podmiot zainteresowany otrzymywaniem wynagrodzenia będzie musiał dokonać pisemnego zgłoszenia do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w ogłoszonym wcześniej terminie