Zamiast ośmiu organizacji tylko dwie będą pobierały opłaty za prawa autorskie i pokrewne. Na porozumieniu zawartym przez organizacje zarządzania tymi prawami najbardziej skorzystają przedsiębiorcy w mniejszych miejscowościach oraz markety.

Podmioty zbiorowego zarządzania prawami autorskimi porozumiały się w sprawie wysokości stawek za odtwarzanie muzyki i filmów oraz sposobu ich pobierania. Nowa tabela opłat zakłada zróżnicowanie między innymi ze względu na wielkość działalności i miejscowości w której jest prowadzona oraz jej rodzaj. Na nowych regulacjach najbardziej skorzystają supermarkety i sklepy powyżej 2500 metrów kwadratowych. Im w małych miejscowościach opłaty spadną im nawet o 90 procent. Na zmianach najbardziej stracą właściciele dyskotek. Zmianę stawek przygotowano na między innymi podstawie badań TNS OBOP na grupie około 13,5 tysiąca respondentów czy danych o warunkach dotychczas podpisywanych umów.

Wiceminister kultury Piotr Żuchowski wyjaśnia IAR, że porozumienie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ułatwi życie głównie małym przedsiębiorcom. Piotr Żuchowski twierdzi, że sytuacja, w której do zakładu fryzjerskiego przychodzi kilku przedstawicieli różnych organizacji, jest niedopuszczalna. Organizacje porozumiały się właśnie pod patronatem resortu kultury.

Bogusław Pluta ze Związku Producentów Audio Video w rozmowie z IAR przyznaje, że bałagan w systemach poboru opłat za odtwarzanie muzyki i filmów był jednym z głównych powodów unikania płatności. Rozmówca Informacyjnej Agencji Radiowej uważa, że część przedsiębiorców nadal nie będzie płacić za odtwarzanie muzyki i filmów, ale odsetek ten będzie znacznie mniejszy właśnie dzięki uproszczeniom wynikającym z umowy.

Reklama

Michał Kornacki z firmy dostarczającej usługi muzyczne do obiektów handlowo-usługowych uważa, że porozumienie, choć niepozbawione wad, jest krokiem w dobrą stronę. Michał Kornacki powiedział IAR, że jego klienci nie mogli zrozumieć, dlaczego opłaty za prawa autorskie i pokrewne pobierało kilka podmiotów.
Właściciel sklepu o powierzchni do 20 metrów kwadratowych płacił do tej pory 120,75 złotych miesięcznie. Po wejściu w życie porozumienia w zależności od wielkości miasta zapłaci on od 60,01 do 123,01 złotych.


Jeżeli żadna z organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi nie zaskarży porozumienia wejdzie ono w życie za dwa tygodnie. 86 procent płacących za odtwarzanie muzyki i obrazów to lokale gastronomiczne oraz punkty handlowe i usługowe.